Jednota školských informatiků již nadále nemonitoruje plnění 
Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 (SDV).


Vláda České republiky schválila novou Strategii vzdělávací politiky pro rok 2030+. Určitá část strategických cílů z SDV byla do této nové strategie přenesena. 

Garanti monitorování SDV již na přelomu roku 2019/2020 došli k závěru, že nemá smysl nadále sledovat míru jejího plnění a tudíž ukončili svou práci. 
Nicméně v čase, kdy byl vládou ČR schválen nový strategický rámec vzdělávací politiky, bychom měli mimo jiné důsledně analyzovat úspěšnost končící SDV v jednotlivých opatřeních a příslušné závěry přenést do implementace nové strategie 2030+.
Bude-li tento úkol uchopen koncepčně a systémově, jsou připravení se na něm zástupci Jednotky školských informatiků podílet.