1.1. Prosazení otevřených vzdělávacích zdrojů

Cíl:
Zajistit uveřejnění digitálních obsahů nejrůznějšího charakteru, které byly podpořeny z veřejných prostředků, pod otevřenou licencí Creative Commons38 (příp. jinou), a tím k nim zjednodušit přístup a umožnit jejich sdílení všem aktérům ve vzdělávání.

Aktivita 1

Příprava legislativního návrhu řešícího problematiku otevřených licencí. Návrh obdobných pravidel orgánům státní moci, zejména těm, které zpracovávají nové OP či v jejichž gesci vznikají důležité materiály využitelné ve vzdělávání.

Realizace a spolupráce: MŠMT a Pracovní skupina pro aplikaci autorského práva v digitálním prostředí zřízená Ministerstvem kultury (dle usnesení vlády č. 203 z 20. 3. 2013)
Termín splnění: 31. 12. 2015
Zdroj financování: Interní činnost úřadů, státní rozpočet

Stav:

Aktivita 2

V prováděcím dokumentu k připravovanému OP VVV (a dalším vlastním OP) bude smluvně zajištěno, aby materiály financované z těchto OP byly volně dostupné pod některou z licencí Creative Commons (tam, kde je to vhodné, jsou preferovány licence umožňující úpravu) nebo jinou právní ochranou. Licenční ujednání bude obsahem všech smluv s příjemci v operačních programech v období 2015–2020. MŠMT zajistí povinnost metadatových popisků u výstupů podpořených z veřejných prostředků a jejich zavedení do databáze vzdělávacích zdrojů (reputační systém, viz opatření 1.2).

Realizace a spolupráce: MŠMT
Termín: 31. 12. 2015
Zdroj financování: Interní činnost úřadů, státní rozpočet

Stav:

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments