3. Podmínky pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení učitelů

Předpokladem rozvoje digitální gramotnosti a informatického myšlení žáků je kvalifikace učitelů. Jednak musí být sami digitálně gramotní a informaticky myslící, jednak musí umět žáky v těchto oblastech rozvíjet. Přitom např. na základních školách je téměř 70 % učitelů ICT na ZŠ je neaprobovaných (nejvíc ze všech předmětů). Ostatní učitelé jsou k rozvoji potřebných ICT schopností připraveni pravděpodobně ještě hůře.

Kvalifikaci učitelů má zajistit 6 aktivit ve dvou opatřeních:

3.1 Standard digitálních kompetencí učitele ve vzdělávání učitelů

3.1.1 Připravit standard digitálních kompetencí učitele

Práce na standardu digitálních kompetencí učitele úzce souvisí s Profilem Učitel21 (viz opatření 6.2).
Termín:
Konec roku 2016, poté 2017
Stav: V roce 2018 byl dokončen a zveřejněn Rámec digitálních kompetencí pedagogů (překlad evropského DigCompEdu).

3.1.2 Začlenění standardu do studijních programů pedagogických fakult

Termín: Konec roku 2017
Stav: Na úkolu se pracuje.

3.1.3 Začlenění standardu do kariérního systému učitelů

Termín: Konec roku 2017
Stav: Parlament odmítl kariérní řád jako takový, čímž zastavil i tuto aktivitu. Náhradní řešení neexistuje, MŠMT nemá způsob, jak učitele motivovat k rozvoji jejich digitálních kompetencí.

3.2 Didaktika digitální gramotnosti a informatického myšlení ve vzdělávání učitelů

3.2.1 Vytvořit učební zdroje a metodické materiály pro vzdělávání učitelů v didaktice

Termín: Konec roku 2019
Stav: Aktivitu patrně částečně (pro digitální gramotnost) řeší projekt PRDG, bližší informace nejsou známy.

3.2.2 Upravit vzdělávací programy fakult vzdělávajících učitele, aby byli připraveni na modernizovanou výuku (podle opatření 2)

Termín: Konec roku 2019
Stav: Změny vzdělávacích programů pedagogických patrně fakult probíhají v souvislosti s projekty PRDG a PRIM. Bližší informace nejsou známy, stejně jako stav na ostatních fakultách připravujících učitele.

3.2.3 Připravit nabídku dalšího vzdělávání učitelů ze škol v oblasti didaktiky, vč. on-line forem

Termín: Konec roku 2018
Stav: Přípravy vzdělávání dalšího vzdělávání učitelů probíhají v rámci projektů PRDG a PRIM. Není jasné, jestli to bude stačit.
Sledování tohoto opatření garantuje Bořivoj Brdička.
Něco tady chybí, něco je špatně? Dejte mu vědět!