6. Pilot

Tento soubor různorodých opatření se zaměřuje na řízení procesu integrace technologií, nikoliv na integraci samotnou. Předchozí zkušenosti ukazují, že opominutí takových opatření by značně snížilo pravděpodobnost úspěchu celé Strategie digitálního vzdělávání.

Opatření 6.1: Koordinace podpory digitálního vzdělávání

Cílem je vytvořit koordinační centrum, které bude aktivity probíhající v rámci realizace Strategie digitálního vzdělávání
monitorovat, vyhodnocovat a koordinovat.

6.1.1 Vytvořit útvar zodpovědný za Strategii digitálního vzdělávání (SDV)

Zodpovídá Zdroj financování Termín splnění Shrnutí stavu
MŠMT, OPŘO státní rozpočet 31.12.2014 Ohroženo dokončení SDV
Hodnocení garanta pomocí indikátorů
Název indikátoru Očekávaný výstup Termín  Míra plnění
Zodpovědná osoba na MŠMT Tisková zpráva o jmenování Jaroslava Fidrmuce 1.3.2016 
75 %
Stálý poradní tým Seznam členů týmu na stránkách MŠMT 1.5.2016 
30 %
Gesční útvar Tisková zpráva o vzniku gesčního útvaru 1.7.2016 
15 %
Kancelář koordinátora a jeho útvaru Oficiální stránka s kontakty na webu MŠMT 1.8.2016  0 %
Úkoly gesčního úřadu pro rok 2016 Tabulka úkolů, termínů plnění a zodpovědné osoby 1.9.2016  0 %
Úkoly gesčního úřadu pro rok 2017 Tabulka úkolů, termínů plnění a zodpovědné osoby 1.12.2016  0 %
Komentář garanta
Na MŠMT vznikla pracovní skupina, SDV je zařazena pod pana Jaroslava Fidrmuce. Situace neodpovídá stavu popsanému v SDV, v prvních měsících 2016 je nicméně patrný určitý pozitivní vývoj.
Komentář MŠMT
Prozatím není k dispozici
.

6.1.2 Monitorovat a zveřejňovat hlavní aktivity SDV

ZodpovídáZdroj financováníTermín splněníShrnutí stavu
MŠMT, OPŘOstátní rozpočet31.12.2015Ohroženo dokončení SDV
Hodnocení garanta pomocí indikátorů
Název indikátoruOčekávaný výstupTermín Míra plnění
Pravidelné setkávání MŠMT, OPŘO a expertůTisková zpráva o prvním setkání1.4.2016 
75 %
Veřejný přehled úkolů a činností Veřejně dostupný web o SDV1.7.2016 
30 %
Pravidla hodnocení SDVManuál pro hodnocení stavu SDV1.9.2016 
15 %
Vyhodnocení roku 2016 a návrhy korekceOficiální zpráva o stavu SDV k 31.12.20161.2.2017 0 %
Komentář garanta
Začátkem roku 2016 začíná pravidelné setkávání zainteresovaných pracovníků různých institucí.
Komentář MŠMT
Prozatím není k dispozici
.

...

...
...
...