Aktuality‎ > ‎

3. intervence: Jednání řešitelů SDV se zástupci pedagogických fakult

přidáno: 25. 4. 2016 12:23, autor: Bořivoj Brdička   [ Aktualizováno 25. 4. 2016 15:23 uživatelem Daniel Lessner ]
Dnes proběhlo na MŠMT jednání řešitelů SDV se zástupci pedagogických fakult, kam jsem byl pozván jako host. Ve většině případů se jednalo o členy vedení (proděkany), přítomni byli i někteří děkani. Byli seznámeni se stavem prací na SDV. Aktivity se velmi hezky rozjíždějí, což je nutno kvitovat s povděkem. Jediná potíž je v tom, že na SDV nebyly na tento rok zatím alokovány téměř žádné prostředky ze státního rozpočtu. Proto bylo hlavním cílem setkání představit přítomným zástupcům VŠ záměr dvou výzev OPVVV, které budou určeny vysokým školám a vybraná opatření SDV řeší, a získat od nich zpětnou vazbu na plánované záměry výzev.

Nebudu detailně popisovat, jak budou tyto výzvy vypadat. Pro nás je důležité, že cílem plánovaných projektů bude pomoci VŠ a fakultám připravujícím učitele modifikovat studium v souladu se záměry SDV. Dle harmonogramu výzev lze říci to, že půjde v souladu s SDV o 2 hlavní okruhy - rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení. Sám za sebe musím konstatovat, že jsem s potěšením kvitoval důraz kladený na multioborový přístup, který by měl vést k tomu, že ke spolupráci budou nuceny i pracoviště, která nemají výuku informatiky primárně na starosti. (Z vlastní zkušenosti mám obavy, že to nebude snadné.)

Ze závěrečné diskuze jsem si odnesl dojem, že pro přítomné není problém přemýšlet v intencích realizace budoucích projektů OPVVV. Že jsou připraveni na záměrech projektů pracovat. Zmíněna byla také povinnost spolupráce více VŠ a NÚV, který začne připravovat související úpravy kurikulárních dokumenů a výsledky těchto projektů do nich zahrne.

Z pohledu 3. směru intervence SDV (Digitální gramotnost a informatické myšlení učitelů) dnes konstatuji, že se aktivita rozjíždí správným směrem. Za největší riziko budoucí realizace považuji přílišnou orientaci na projektové formy, které mohou vést ke snahám o formální řešení bez skutečných změn dotýkajících se plošně celé pregraduální přípravy našich učitelů. Nesmíme proto zapomínat, že primární nutnou podmínkou úspěchu 3. intervence je příprava standardu Učitel21 a jeho integrace do kariérního systému. O tom ale dnešní jednání nebylo.
--
Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D.
Comments