Aktuality‎ > ‎

Aktualizace hodnocení

přidáno: 10. 5. 2016 6:50, autor: Daniel Lessner

Dění kolem Strategie digitálního vzdělávání průběžně sledujeme. Přitom zásadně vycházíme z veřejně dostupných zdrojů. Velmi užitečné tak bylo vystoupení pana náměstka Fidrmuce na konferenci Počítač ve škole (byť nejde o oficiální písemný dokument ministerstva). I díky němu jsme mohli aktualizovat hodnocení jednotlivých aktivit a publikovat následující shrnutí.

SDV konečně získala jasné vedení a v důsledku toho byla skutečně zahájena její realizace. Za Jednotu školských informatiků oceňujeme zejména zahájení příprav inovací RVP v souvislosti s digitální gramotností a informatickým myšlením (vyjadřujeme ovšem obavu, aby tlak na termín nebyl na úkor kvality výsledku a aby se nezapomnělo na podporu učitelů v zavádění potřebných změn). Množství další zřetelné a užitečné práce napříč opatřeními spočívá v přípravě rozličných projektových výzev a zahájení vyjednávání s různými partnery.

Pozitivně hodnotíme změny v komunikaci MŠMT směrem k otevřenosti. Příkladem budiž veřejná diskuse ke standardům digitálních vzdělávacích zdrojů a blog informující o připravovaných inovacích kurikula, obojí na Metodickém portálu RVP.cz. Doufáme, že tento trend bude pokračovat.

Přetrvávajícím největším ohrožením samotné realizace SDV je více než roční zpoždění. To pravděpodobně vede k tomu, že některá opatření a aktivity ještě nebyly nastartovány. Jedná se především o správu digitální infrastruktury (opatření 4.3), bez níž digitální vzdělávání fyzicky nemůže fungovat, a opatření 7, tedy komunikace s veřejností. Web digivzdelavani.cz nebyl zamýšlen jako primární zdroj informací o SDV pro veřejnost.

K přesnějšímu hodnocení by nám i veřejnosti zásadně pomohla souhrnná zpráva (projednaná vládou dne 24. 2. 2016, viz bod 28), která se, předpokládáme, věnuje stavu všech dílčích aktivit jednotlivě.

Comments