Aktuality‎ > ‎

Digitální gramotnost a informatické myšlení učitelů (aktualizace 3. intervence)

přidáno: 23. 10. 2017 23:38, autor: Bořivoj Brdička   [ Aktualizováno 24. 10. 2017 0:43 uživatelem Daniel Lessner ]
Dne 23.10. jsem se zúčastnil jednání na ministestvu ohledně připravované revize SDV. K tomu se jistě brzy vrátíme. Kromě jiného jsme byli informováni o tom, jak se rozjíždějí projekty pedagogických fakult na podporu Strategie. První (PRIM) již běží. Zapojily se všechny naše ped. fakulty. Z pohledu 3. intervence je zásadní informací, že se všechny zavázaly zavést metodickou přípravu učitelů na využití ICT do svých studijních programů jako povinnou.
Zmínka o ICT je i v nových požadavcích na akreditace programů pro přípravu učitelů. To znamená, že bude každá VŠ připravující učitele tuto skutečnost nucena akceptovat. To vše sice nic neříká o rozsahu a kvalitě, ale je to přece jen určitý posun správným směrem. Bohužel stále výrazně pomalejší, než jaký by byl pro udržení kroku s vývojem světa potřebný.