Aktuality‎ > ‎

Hodnocení realizace SDV k 1. 6. 2016

přidáno: 17. 6. 2016 1:45, autor: Daniel Lessner
Na základě informací dostupných v květnu jsme aktualizovali hodnocení realizace SDV na stránkách digivzdelavani.cz. Zde nyní zveřejňujeme i souhrnnou zprávu z těchto aktualizací.

Opatření 6: Systém podporující školy v integraci digitálních technologií

Aktuální změny mají spíše negativní charakter, přičemž u aktivity Síť krajských ICT metodiků došlo k posunu hodnocení na Ohrožující. Důvodem je zřejmá vazba na aktivitu Zajištění metodického vedení ICT metodiků na úrovni kraje, příp. ORP. Přesto stojí za zopakování hodnocení z minula, že dění, které souvisí s aktivitami 6.1.1 Vytvořit útvar zodpovědný za Strategii digitálního vzdělávání, má pozitivní vliv na to, že hodnocení nejsou ještě horší.

Opatření 1–5 a 7

V hodnocení realizace jsme žádné změny neprovedli, podle dostupných informací se totiž situace během května nijak nezměnila. U většiny uvedených opatření je přitom aspoň zřejmé, že nějaká aktivita probíhá. Ne tak u opatření 7 (informování veřejnosti). To se tak pomalu stává překážkou úspěchu celé strategie: v dobré víře a kvalitně připravené změny nemohou být veřejností přijaty, pokud s nimi nebude seznámena a nebude jim rozumět. Nahodilá vystoupení na regionálních konferencích nemohou nahradit systematickou kampaň.
Comments