Aktuality‎ > ‎

Hodnocení realizace SDV k 7. 10. 2016

přidáno: 17. 10. 2016 3:59, autor: Daniel Lessner
Ministerstvo školství aktualizovalo přehledovou tabulku realizace Strategie digitálního vzdělávání. Potvrdilo tak pozitivní trend, který už dříve nastavilo v souvislosti s monitorováním svých kroků a otevřeností vůči veřejnosti. Nová verze tabulky navíc zahrnuje množství užitečných detailů, termínů, vazeb na další dokumenty i rizika, se kterými ministerstvo pracuje. 

Tato tabulka byla také hlavním zdrojem pro aktualizaci našeho hodnocení. Práce vykonaná od našeho posledního hodnocení (k 1. 9.) nicméně k významným změnám hodnocení žádného ze sedmi konkrétních opatření nevede.

Hodnocení garantů jednotlivých směrů intervence

Otevřené zdroje (směr intervence 1)

V tomto směru nedošlo k významným změnám hodnocení, práce pokračují. V nejbližší době lze ale očekávat novinky, např. zprovoznění informačního systému Akredis pro potřeby dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Jako zásadní se může ukázat revize evropského autorského práva. Ta se samozřejmě týká i otázek tvorby a využití autorských děl ve vzdělávání. Přestože tento úkol (z pochopitelných důvodů) není součástí SDV, je žádoucí, aby se ČR do revize zapojila a principy otevřeného vzdělávání prosazovala.

Digitální gramotnost a informatické myšlení žáků a učitelů (směry intervence 2 a 3)

V těchto směrech taktéž nedošlo ke změnám v hodnocení. Práce by mohly postupně zrychlit s tím, jak budou zahajovány plánované projekty (např. Podpora práce učitele, Implementace SDV I).

Digitální infrastruktura (směr intervence 4)

U tohoto směru nedošlo k žádným významným změnám. Nutno však poznamenat, že minimálně ve třech aktivitách je zmíněna existence pracovní skupiny, která již přes čtyři měsíce řeší problematiku správy digitální infrastruktury. Po této době by již měly existovat hmatatelné výstupy, přičemž průběžném hodnocení MŠMT k 30. 6. se psalo o vytvořené metodice. Taková metodika nebyla odborné veřejnosti předložena. Místo toho došlo k posunu termínu k 1. 10. 2016., ovšem ani k tomuto datu není žádný materiál k dispozici.

Inovace a její monitoring (směr intervence 5)

U tohoto směru nedošlo k žádným významným změnám hodnocení. Množství podrobností k jednotlivým aktivitám uvádí přímo ministerská tabulka realizace Strategie digitálního vzdělávání.

Podpora integrace technologií do škol (směr intervence 6)

V rámci tohoto směru intervence nedošlo k žádnému významnému posunu. Přesto si dovolujeme v souvislosti s aktivitami 6.1.3 a především 6.4.2 doporučit gesčnímu útvaru oslovit projektový tým SRP a nabídnout jim spolupráci. Ačkoliv prozatím není role MAP v regionech ukotvena, projekt SRP může hrát pozitivní roli a tím ovlivnit penetraci SDV minimálně do základního a předškolního vzdělávání.

Komunikace s veřejností (směr intervence 7)

Komplexní komunikační strategie není zatím stále zpracována. Přesto k určitému posunu dochází. Pro vypracování strategie byl osloven externí spolupracovník, předpokládaný termín zpracování prvního návrhu komunikační strategie je 30. 11. (tabulka uvádí 2016, pravděpodobně má být 2017). V rámci tohoto směru intervence tedy stále nedošlo k dlouho očekávané potřebné změně. Komunikační strategie stále citelně chybí a ohrožuje samotný úspěch jejího naplnění. Přesto lze s určitou dávkou optimismu hodnotit snahu o změnu.
Comments