Aktuality‎ > ‎

JSI jednala na MŠMT i o stavu SDV

přidáno: 26. 3. 2018 9:34, autor: David Hawiger
Dne 22.3. se zástupci Jednoty školských informatiků sešli s ředitelem kabinetu ministra MŠMT panem Jaromírem Beranem a pracovníky Oddělení strategií a analýz MŠMT. Předmětem diskuse byla mimo jiné problematika současného stavu Strategie digitálního vzdělávání a předpokládaný další vývoj. 

Při tomto jednání jsme opět zdůraznili doporučení z našeho posledního reportu z 12. března. Má-li dojít ke zlepšení situace a k naplnění vize a strategických cílů SDV, pak prioritou musí být důkladná reflexe a na jejím základě přehodnocení opatření a aktivit. 
Výstupem jednání nakonec bylo oboustranné vyjádření zájmu pokračovat v setkáváních, při kterých by byla odborně projednána prioritizace opatření SDV pro nejbližší období a rizika neřešení vybraných opatření. Tyto činnosti mohou být provázány s evaluačním procesem Strategie vzdělávání 2020 tak, aby se SDV stala její součástí.
Comments