Aktuality‎ > ‎

Memorandum Informační gramotnost pro žáky

přidáno: 21. 3. 2016 17:22, autor: Daniel Lessner
Několik prvních „aktualit“ věnujeme starším událostem, které ale dokreslují kontext vzniku a potřeby Strategie digitálního vzdělávání. Jako první připomeneme memorandum Informační gramotnost pro žáky. Na začátku roku 2014 jej podepsala téměř stovka odborníků na technologie ve vzdělávání, výuku ICT či informatiky apod. Memorandum mj. stanovilo tyto čtyři body:

  1. Revidovat RVP s cílem akcentovat problematiku informační gramotnosti a zajistit její provázanost napříč všemi vyučovanými tematickými celky.
  2. Nastavit výukové standardy informatiky (ICT) i dalších předmětů tak, aby byly s inovovaným RVP v souladu.
  3. Zajistit zařazení příslušné tematiky do přípravy učitelů i do připravovaného kariérního řádu.
  4. V rámci systémového řízení školství vytvořit prostor tak, aby problematiku informační gramotnosti měl někdo na starosti a byl za ni zodpovědný. 
Vždy přibližně po roce vychází zhodnocení, jak se daří body naplňovat. V roce 2015 bylo možno optimisticky doufat v naplnění čerstvě schválené Strategie digitálního vzdělávání. Začátkem roku 2016 už bylo více než zřejmé, že optimismus není na místě.
Comments