Aktuality‎ > ‎

Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013

přidáno: 21. 3. 2016 17:56, autor: Daniel Lessner

Pokračujeme v postarších „aktualitách“ pro doplnění kontextu Strategie digitálního vzdělávání. V listopadu 2014 rozčeřily vodu výsledky studie ICILS, která zkoumala počítačovou a informační gramotnost osmáků. Překvapení spočívalo ve skutečnosti, že jsme ze studie vyšli jako nejlepší země, a navíc s poměrně výrazným odstupem od průměru (tedy nikoliv náhodou).

Výsledky lze velmi stručně a zjednodušeně shrnout:

 1. Naši osmáci byli z téměř dvaceti zúčastněných zemí počítačově a informačně nejgramotnější.
 2. Nevíme, co je příčinou tohoto výsledku (víme ale, že nejde o důsledek školní výuky).
 3. Jsme sice nejlepší, ale to naneštěstí neznamená, že jsme dobří.

Bližší pohled na test a jeho hodnocení ukáže, že typický český osmák:

 • dovede přejít na webovou stránku ručním zadáním URL,
 • naformátuje nadpis a umístí na ústřední místo,
 • ořízne obrázek, vloží do dokumentu,
 • využije celou plochu plakátu,
 • rozumí souvislosti délky a síly hesla (uvedené dovede skoro 85% žáků),
 • ale už neposoudí spolehlivost informace,
 • nevybere vhodnou ani relevantní informaci (ani z poměrně omezené množiny),
 • nerozloží vhodně obrázky na plakátu, nepracuje dobře s barvami a kontrastem,
 • nepřizpůsobí text cílové skupině a účelu,
 • neposoudí spolehlivost informací určených k propagaci nějakého produktu na komerční webové stránce (uvedené nedovede 63% žáků).
Takovéto znalosti a dovednosti neodpovídají ani tzv. minimálnímu standardu ICT pro základní školy, tedy úrovni, které by měli na konci ZŠ dosáhnout všichni žáci.

Comments