Aktuality‎ > ‎

Zpráva z jednání týmu digivzdelavani.cz na MŠMT

přidáno: 25. 5. 2016 13:01, autor: Daniel Lessner

Ve čtvrtek 19. května 2016 se zástupci projektu digivzdelavani.cz Dan Lessner a Bořivoj Brdička setkali se zástupcem náměstka ministryně MŠMT pro řízení sekce pro vzdělávání, panem Jaroslavem Fidrmucem (zodpovědným za realizaci SDV). Setkání se zúčastnili i Petr Naske a Ondřej Neumajer (jako členové užšího vedení SDV na MŠMT a zároveň členové Jednoty školských informatiků).

Díky setkání jsme mohli osobně představit cíle projektu digivzdelavani.cz a proces hodnocení realizace Strategie digitálního vzdělávání (SDV). V přípravné fázi realizace SDV, kdy ještě nejsou k dispozici konkrétní výsledky k posouzení, jsou naším hlavním zdrojem informace zveřejňované ministerstvem. 

S panem Fidrmucem jsme diskutovali o nastavení informačních toků tak, abychom mohli naše hodnocení pravidelně aktualizovat a zároveň si vzájemně nekomplikovali práci. Dohodli jsme se, že nám bude ministerstvo jednou za měsíc poskytovat podklady k hodnocení. Jako kontaktní osobu pan Fidrmuc pověřil Petra Naske. Do doby, než MŠMT zprovozní na začátku léta vlastní webové stránky pro Strategii digitálního vzdělávání, budeme některá primární data zveřejňovat my. 

Kromě toho ministerstvo plánuje zpracovávat přibližně půlroční hodnocení, vždy ke konci června a listopadu. Právě příští červnové hodnocení bude zveřejněno namísto hodnotící zprávy za rok 2015, která mezitím pozbyla na aktuálnosti. 

Celá schůzka probíhala v příjemné a konstruktivní atmosféře. Pan Fidrmuc existenci projektu digivzdelavani.cz uvítal a deklaroval otevřenost další spolupráci.  

Comments