Co můžete udělat?

Sledujte aktuální dění, šiřte povědomí o digitálním vzdělávání

Zapojte se, vzdělávejte sebe i své okolí

Otevřené vzdělávání

Využijte volně dostupné zdroje, např. lekce matematiky na Khanově škole. Můžete také vytvářet a zpřístupňovat vlastní materiály. Věděli jste, že když najdete nějaký nedostatek na Wikipedii, sami jej můžete napravit?

Digitální gramotnost

Zjistěte v IT Fitness testu, jak si vedete! 

Naučte se základní i pokročilé postupy podle tipů na @365tipu.

Informatické myšlení

Vyzkoušejte si základy programování na Code.org a základy informatického myšlení v archivu úloh Bobříka informatiky. Další úvodní zdroje nabízí seznam Codeweek.cz a inspiromat iMyšlení.