Jak české vzdělávání využívá současné technologie?
Sledujte s námi realizaci Strategie digitálního vzdělávání!

Otevřené vzdělávání

Jak je naše školství připraveno na nové formy spolupráce a sdílení volně dostupných výukových materiálů (OER)? Dokážeme pro výuku využít nastávající vybavení žáků přístroji 1:1, třeba s pomocí BYOD? Povedeme je k neformálnímu učení online prostřednictvím volně dostupmých programů, webinářů či MOOC kurzů?
Zcela se mění způsob i cíle výuky. Má-li vzdělávací systém umožnit vzdělávat se všem, musí být otevřený.

Brožurka a další informace o otevřeném vzdělávání.

Digitální gramotnost

Stávající učivo školní „informatiky“ pochází z doby, kdy tvůrcem obsahu webu mohl být pouze znalec HTML. Starý není jen obsah, ale především pojetí. Technologie jsou nástrojem, výuka ale nemá suplovat návod k použití. Raději než Ctrl+B mají žáci vědět, co ztučnit a proč.
Výuka má žáky vést k efektivní práci s informacemi, komunikaci a hlavně k vlastnímu celoživotnímu učení.

Více o digitální gramotnosti.

Informatické myšlení

Tak se nazývá způsob, jakým člověk plně využívající potenciálu technologií nahlíží na svět a řeší problémy. Zahrnuje schopnost precizně formulovat problém, nacházet a zvažovat různé postupy řešení a ten nejefektivnější pak zobecnit pro celou škálu podobných úloh. To vše s maximální možnou podporou digitálních technologií.
Přestože je pro porozumění světu informatické myšlení stále významnější, učitelé jej v současné době rozvíjejí nikoliv s podporou, ale navzdory vzdělávacímu systému.

Více o informatickém myšlení.