Slovníček‎ > ‎

Formální, neformální a informální

Formální vzdělávání se odehrává zejména ve školách. Jeho prostřednictvím lze získat oficiální potvrzení, např. výuční list, maturitu, vysokoškolský diplom. Ve formálním vzdělávání bývá přesně definováno co se učí, proč se to učí, jak se to učí, jak se to ověřuje atd.

Neformální vzdělávání poskytují sportovní kluby, zaměstnavatelé, umělecké školy, knihovny, volnočasové neziskové organizace, dětské oddíly atd. Jak lze poznat i předchozího neúplného výčtu, neformální vzdělávání často vede k jiným dovednostem, než vzdělávání formální. Aby měly výsledky neformálního vzdělávání stejnou váhu, je zpravidla potřeba je nechat uznat příslušným orgánem nebo institucí.

Informální učení je zejména neplánované a spontánní, probíhá mimochodem při každodenních běžných činnostech v práci, doma či volném čase. Dále zahrnuje také sebevzdělávání.
Další informace uvádí text Strategie digitálního vzdělávání na str. 9 pod čarou.